Articole adăugate recent

În scrierile biblice se reflectă idei scoase din experienţa vieţii care se impun prin valoarea fondului. În ele transpare, ca ideal de viaţă, iubirea sinceră şi curată. Sentiment incomensurabil, iubirea este cosiderată de înţeleptul Solomon „mai tare decât moartea”. Autorii biblici vorbesc despre o iubire neprihănită, curată, statornică. Dacă iubeşti cu adevărat pe cineva, trebuie sa fii statornic în sentimente, devotat până la moarte.

Însuşi principiul de bază al învăţăturii lui Iisus este iubirea. Porunca „să iubeşti pe aproapele ca pe tine însuţi”, o imprimă Iisus în toate Evangheliile rămase în urma sa. Iată de ce, în Biblie, cuvântul este subjugat sentimentului iubirii – acea „aripă dăruită de Dumnezeu sufletului, pentru ca să urce până la El”.

Citatele despre iubire pe care le regăsim în Biblie ne dovedesc, o dată în plus, că cel mai frumos sentiment dăruit de Dumnezeu omului este IUBIREA:

„În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; şi cine se teme, n-a ajuns desăvârşit în dragoste. Noi iubim pentru că El ne-a iubit întâi.” (1 Ioan 4:18-19)

„O dragoste mai mare decat aceasta nu poate avea cineva, ca să-şi pună sufletul pentru prietenii săi.” (Ioan 15:13)

„Nimănui cu nimic nu fiţi datori, decât cu iubirea unuia faţă de altul.” (Romani 13:8)

„Deci nu mai sunt doi, ci unul singur! Așadar, omul nu trebuie să despartă ceea ce Dumnezeu a adus laolaltă!” (Matei 19:6-8)

„Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor. Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa, chiar dacă aş avea toata credinţa, aşa încât să mut şi munţii şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic. Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.” (1 Corinteni, 13:1-13)

„Cele câteva ore pe care le petrec cu tine valorează cât cele o mie de ore pe care le petrec fără tine!” (Cântarea lui Solomon 2:2,3)

„Unde vei muri tu, voi muri şi eu şi voi fi îngropată acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine în afară de moarte!” (Cartea Rut 1:16)

„Dragostea vine dintr-o inima pură, dintr-o conștiință bună şi dintr-o credință sinceră.” (1 Timotei 1:5)

„Să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul.” (1 Ioan 3:18)

„Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de neleguire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. ” (1 Corinteni 13:4-8a)

„De fiecare dată când îmi treci prin minte, izbucnesc în exclamaţii de mulţumire către Dumnezeu.” (Filipeni 1:3; Apostolul Pavel)

„Pune-mă ca pe un semn în inima ta, ca pe un semn pe braţul tău; iubirea este puternică precum moartea şi mânie amară precum infernul: cărbunii ei sunt cărbuni de foc; violente sunt văpăile ei.” (Solomon – Cântarea Cântărilor)

„Şi acum acestea trei rămân: credinţa, speranţa şi dragostea. Dar cea mai mare dintre acestea este dragostea.” (1 Corinteni 13:13)

„Ura stârneşte certuri, dar dragostea acoperă toate greşelile.” – (Proverbe 10:12)

„Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii.” (Ioan 13:34-35)

Sursa: e-dimineata.ro


Vă așteptam și pe PAGINA DE FACEBOOK pentru a comenta împreună articolele noastre.


loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here