Ce drepturi și obligații ai când ești legitimat de un polițist local?

Aceste informații va sunt foarte necesare, mai ales ca in ultima vreme am tot văzut in spațiul media si filmulețe in care apar polițiști locali, exercitându-si diferite atribuții de serviciu. Le găsiți pe toate mai jos, desprinse din textul legii.

0

In ultimii ani pe in spațiul public din Romania,  Odata cu reorganizarea Politiei Comunitare, devenita, din ianuarie 2011, Politie Locala, agenții de politie din aceasta structura au primit noi atribuții. Acestea sunt exercitate de cele mai multe ori pe strada ori in piete sau targuri. O noutate este ca-si pot exercita atributiile si in domeniul circulatiei. Astfel, ei au dreptul sa sanctioneze anumite încălcări ale Codului Rutier, dar si sa asigure fluenta circulației in aria teritoriala de competenta. Cu siguranța ati observat in locurile aglomerate, atunci cand oprirea sau parcarea este interzisa, politisti locali care fotografiza masinile.

Consideram util sa va informam corect si din textul legii care sunt drepturile si obligațiile pe care le aveți fata polițiștilor locali.

Înainte de a da citire unor texte din lege consideram important sa va informam ca in DOMENIUL CIRCULATIEI RUTIERE  politistul local are  sarcini precise, stabilite prin articolul 7 din legea Legea nr. 155/2010 – Legea politiei locale, asemanatoare cu cele ale polițiștilor rutieri. Mai mult, atunci cand isi exercita atributiile de circulatie, agentii locali de politie trebuie sa fie echipati intr-un mod similar cu agentii de circulatie din politia rutiera. Mai exact, sunt obligati sa poarte o uniforma specifica, iar in functie de anotimp, peste uniforma vor purta vesta sau scurta cu elemente reflectorizante, pe care este imprimata emblema „POLITIA LOCALA”, precum si cascheta cu coafa alba.

Potrivit Legii nr. 155/2011, politistii locali au dreptul sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni pentru incalcarea normelor legale privind privind oprirea, stationarea, parcarea autovehiculelor si accesul interzis.

De asemnea, acestia au dreptul sa dispuna masuri de ridicare a autovehiculelor stationate neregulamentar.

Politistii locali mai pot da amenzi de circulatie si pentru incalcarea normelor legale privind masa maxima admisa si accesul pe anumite sectoare de drum, avand dreptul de a efectua semnale de oprire a conducatorilor acestor vehicule.

In plus, agentii politiei locale pot constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulatia in zona pietonala, in zona rezidentiala, in parcuri si zone de agrement, precum si pe locurile de parcare adaptate, rezervate si semnalizate prin semnul international pentru persoanele cu handicap.

Nici pietonii nu scapa de amenzi, politia locala avand dreptul sa ii sanctioneze si pe acestia pentru incalcarea normelor rutiere. In aceeasi situatie se afla si biciclistii, conducatorii de mopede sau de vehicule cu tractiune animala.

In cazul unor accidente rutiere soldate cu victime, politistii locali trebuie sa asigure paza la locul accidentelor si sa ia primele masuri necesare pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor si a faptuitorilor. Daca este necesar, politistii locali trebuie sa asigure si transportul victimelor la cel mai apropiat spital.

O alta atributie pe care politia locala o mai are in domeniul circulatiei publice este aceea de a verifica integritatea mijloacelor de semnalizare rutiera si de a sesiza neregulileconstatate privind functionarea semafoarelor, starea indicatoarelor si a marcajelor rutiere si acorda asistenta in zonele in care se aplica marcaje rutiere.

In plus, in cazul vehiculelor fara stapan, abandonate pe spatiul public, politia locala trebuie sa colaboreze cu structurile teritoriale ale Politiei Romane pentru a identifica detinatorul sau utilizatorul respectivului autovehicul.

De asemenea, politistii locali mai au ca atributii de circulatie:

 • sa asigure fluenta circulatiei pe drumurile publice din raza teritoriala de competenta, avand dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducatorilor de autovehicul exclusiv pentru indeplinirea atributiilor conferite de prezenta lege in domeniul circulatiei;
 • sa participe la actiuni comune cu administratorul drumului pentru inlaturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundenta, viscol, vant puternic, ploaie torentiala, grindina, polei si alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
 • sa participe, impreuna cu unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Romane, laasigurarea masurilor de circulatie ocazionate de adunari publice, mitinguri, marsuri, demonstratii, procesiuni, actiuni de pichetare, actiuni comerciale promotionale, manifestari cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupa caz, precum si de alte activitati care se desfasoara pe drumul public si implica aglomerari de persoane;
 • sa sprijine unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Romane in asigurarea masurilor de circulatie in cazul transporturilor speciale si al celor agabaritice pe raza teritoriala de competenta;
 • sa acorde sprijin unitatilor/structurilor teritoriale ale Politiei Romane in luarea masurilor pentru asigurarea fluentei si sigurantei traficului

Drepturi

Art. 44. (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, poliţistul local are următoarele drepturi principale:

 1. să efectueze control preventiv asupra persoanei şi/sau bagajului acesteia în următoarele situaţii:există indicii clare că s-a săvârşit, se săvârşeşte sau se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanţe periculoase;
 2. să invite la sediul Poliţiei Locale persoanele a căror prezenţă este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor, prin aducerea la cunoştinţă, în scris, a scopului şi a motivului invitaţiei;
 3. să solicite sprijinul cetăţenilor pentru identificarea, urmărirea şi prinderea persoanelor care au comis fapte de natură penală sau contravenţională;
 4. să poarte şi să folosească, în condiţiile prezentei legi şi numai în timpul serviciului, armamentul, muniţia şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie din dotare;
 5. să circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competenţă, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;
 6. să folosească forţa, în condiţiile legii, proporţional cu starea de fapt care justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
 7. să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori sunt indicia că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală;
 8. să conducă la cel mai apropiat sediu al Politiei Locale sau al unităţilor / structurilor teritoriale ale Poliţiei Române pe cei care prin acţiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viaţa persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii. Verificarea situaţiei acestor categorii de persoane şi luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsură administrativă.

  Obligații

  Art. 45. (1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţistul local este obligat:

  1. să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, prevăzute de Constituţia României,republicată, şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;
  2. să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei;
  3. să respecte prevederile legilor şi ale actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
  4. să respecte şi să aducă la îndeplinire ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici;
  5. să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;
  6. să îşi decline, în prealabil, calitatea şi să prezinte insigna de poliţist şi legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul acţiunii este periclitat. La intrarea în acţiune sau la începutul intervenţiei ce nu suferă amânare, poliţistul local este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii să se legitimeze şi să declare funcţia şi unitatea de poliţie locală din care face parte;
  7. să intervină şi în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziţie, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, în raza teritorială de competenţă, când ia la cunoştinţă de existenţa unor situaţii care justifică intervenţia sa;
  8. să se prezinte de îndată la sediul Politie Locale sau acolo unde este solicitat, în situaţii de catastrofe, calamităţi ori tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice sau alte asemenea evenimente, precum şi în cazul instituirii stării de urgenţă ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare şi de război;
  9. să respecte secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora;
  10. să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât să nu beneficieze şi nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidenţiale obţinute în calitatea sa oficială.

   Interdicții

   Polițistului local îi este interzis:

   1. să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă în favoarea acestora;
   2. să exprime opinii sau preferinţe politice la locul de muncă sau în public;
   3. să participe la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;
   4. să adere la secte, organizaţii religioase sau la orice alte organizaţii interzise de lege;
   5. să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu excepţia calităţii de acţionar;
   6. să exercite activităţi de natură să lezeze onoarea şi demnitatea poliţistului local sau a instituţiei ;
   7. să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru care este salarizat, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ, a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie literarartistică;
   8. să participe la efectuarea oricărei forme de control în vreo entitate publică sau privată, în cazul în care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natură contrară activităţii specific de poliţie;
   9. să provoace suferinţe fizice sau psihice unor persoane, în scopul obţinerii de la acestea ori de la o terţă persoană de informaţii sau mărturisiri;
   10. să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau pentru alţii, în considerarea calităţii sale oficiale, daruri ori alte avantaje;
   11. să rezolve cereri care nu sunt de competenta sa ori care nu i-au fost repartizate de şefii ierarhici sau să intervină pentru soluţionarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit. j);
   12. să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;
   13. să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, imoral sau ilegal.

  Sursa: avocat.net si politisti.ro


Vă așteptam și pe PAGINA DE FACEBOOK pentru a comenta împreună articolele noastre.


RECOMANDARE
Pană totală de curent electric în România in această iarnă? Explicațiile unui expert în energie

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here